Strålskyddsexpertfunktion inom veterinärmedicin

Från och med 1 juni 2019 kräver Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att alla tillståndspliktiga veterinärmedicinska verksamheter ska ha tillgång till en strålskyddsexpertfunktion För att SSM ska kunna besluta före 1 juni 2019 då kravet träder i kraft bör ansökan om strålskyddsexpertfunktion skickas till myndigheten före den 30 april 2019.

Martin Andersson är godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten som strålskyddsexpert för veterinärer som bedriver tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning. Om du skulle vara intresserad av att ha Martin Andersson som din strålskyddsexpertfunktion så kontakta martin.andersson@idac-dose.org eller på tel: 073-9052864

För mer information om vårat erbjudande, tjänst klicka på: Strålskyddsexpertfunktion